Help mee

Informatie voor donateurs

Donateur worden: ABN AMRO rekeningnummer:  NL32ABNA 0411345168

t.n.v.  Global Care Foundation te Kollum

Voor slechts €120,00 per jaar kan een kind, basisonderwijs genieten, wat voor veel mensen in India een onoverkomelijke financiële barrière betekent! Vergroot de kansen van een kansarm kind en maak uw donatie over op bankrekening NL32ABNA 0411345168 t.n.v. Stichting Global Care Foundation te Kollum

Iedere donatie is welkom!! De kansarme kinderen in India zijn u dankbaar!!

Hoe kunt u helpen

  • Een gift over maken op rekeningnummer: NL32ABNA 0411345168
  • Door een kind te sponsoren
  • Door een kind te sponsoren via een groep, bedrijf, school of kerk
  • Door een actie te organiseren voor de stichting
  • Voor sponsoring / gift voedsel project
  • Medicijnen TB ( tuberculose)
  • Zondagsschool
  • Kopen van thee & kruiden via de website www.gcnl.org
  • Vrijwilliger te zijn in actie of bestuur
  • Schenking of nalatenschap.