Leefgemeenschap

De omgeving waar de – door ons geadopteerde – straat in ligt heet Park Circus. Dit is in centrum van de stad Kolkata (Calcutta), ongeveer twintig kilomer van Netaji Subhash Chandra Bose International Airport (Kolkata Airport, voorheen Dum Dum Airport).

De kinderen in de straat behoren tot de Banderpatti Gemeenschap. Deze mensen woonden eerst in Bihar (een buurland van West Bengal). Helaas zijn deze mensen het slachtoffer geworden van omstandigheden die veroorzaakt werden door de Hindoe Landheer aldaar. Door zijn problemen werden ze verdreven van zijn land. Zo vertrokken ze vele jaren geleden vanuit Bihar naar Park Circus (West Bengal) en vestigden zij zich daar.

De gemeenschap voorzag zich in het levensonderhoud door te werken met apen. Ze leerden de apen trucjes en gaven voorstellingen langs de openbare weg.

Dit ging van generatie op generatie goed, totdat er vijf jaar geleden een einde aan werd gemaakt. De overheid verbood het werken met apen en gaf de politie opdracht om al de dieren in beslag te nemen. Hierdoor verloor deze bevolkingsgroep niet alleen hun dieren maar ook hun werk en broodnodige inkomsten.

Het noodlot sloeg toe: ze hadden ineens niets meer. Deze groep mensen werd aan hun lot over gelaten. Niemand was geschoold – zowel grootouders en ouders zijn analfabeet. Om zich te voorzien in het levensonderhoud moesten ze iets bedenken om te overleven.

Al gauw verviel deze groep tot het criminele circuit: stelen, bedelen, en drugsmisbruik. Daarnaast werden ze blootgesteld aan levensgevaarlijke ziekten.

De mensen van deze gemeenschap moeten overleven. Er wordt weinig gedaan om ze te helpen. Ze grijpen alles aan om maar te over leven. Hier groeien de kinderen mee op… Dit is een bar slechte situatie voor kinderen. Deze kinderen zijn God’s kinderen en verdienen een beter leven in vrijheid. Ze hebben het recht om onderwijs te volgen, zodat ze hun levens en dat van anderen kunnen veranderen.

Door de handen in één te slaan, kunnen we er aan mee helpen om deze leefgemeenschap een betere toekomst bieden. Om te voorkomen dat deze situatie blijft bestaan, willen wij de kinderen scholen en de ouders stimuleren om hieraan mee te werken en te leren.

Door kinderen naar school te sturen, wordt er aan de basis van het kind gewerkt. Door de kinderen worden de ouders geconfronteerd met hun situatie, ook zij kunnen veranderen. Niet alleen de kinderen willen we een betere toekomst bieden maar de gehele gemeenschap.

Wij richten ons op de kinderen waardoor ook het dagelijks patroon van de ouders verandert: ze moeten er op toe zien dat de kinderen schoon en verzorgd naar school gaan. Ons streven is dat na de kinderen de ouders zullen volgen. Ook zij kunnen zich laten scholen.