Verslag uitgeoefende activiteiten

Middels dit onderdeel van onze website brengen wij u graag op de hoogte van onze actuele uitgeoefende activiteiten. Deze pagina wordt minimaal eens per zes maanden bijgewerkt. De laatste inhoudelijke wijziging aan deze pagina was op 26 november 2019.

Actuele activiteiten

Verzamelen financiële middelen
Om het werk van Stichting Global Care Foundation te bekostigen hebben wij door de jaren verschillende activiteiten ontplooid. Het afgelopen jaar hebben wij de volgende activiteiten voortgezet met als doel financiële middelen te verzamelen.

  1. Onderhoud en uitbreiding donateursbestand.
  2. Werving door middel van het aanschrijven van bedrijven en kerken.
  3. Verkoop van thee en kruiden (via de website en op markten).
  4. Verkoop koek, cake en gebak.
  5. Verzorgen van Indiase kookcursussen.
  6. Aanbieden van gitaarles.

Daarnaast betalen wij de onkosten waar mogelijk uit persoonlijke middelen, zodat verzamelde middelen voor de stichting zo efficient mogelijk ingezet kunnen worden.

Bezoek en coördinatie straatproject India
De afgelopen 16 jaar heeft de stichting 45 kinderen financiele ondersteuning kunnen bieden, zodat deze kinderen naar school konden gaan. In januari van dit jaar (2019) hebben wij de kinderen en hun ouders in hun eigen leefomgeving bezocht. Wij zijn ontzettend trotst op deze kinderen; alhoewel we het hier niet meer over kinderen hebben. Sommige kinderen hebben intussen namelijk een baan en de leefsituatie van de gezinnen is hierdoor verbeterd. Dat zijn de vruchten van het werk.

Ram Krishna Kote project
Naast de Banderpatti leefgemeenschap (Banderpatti project, Kolkata [India]) hebben wij ook het Ram Krishna Kote project in Siliguri (India) bezocht. Dit project is in 2017 gestart. Er worden 82 kinderen ondersteund door middel van scholing (lezen, schrijven; in verschillende talen waaronder Engels, daarnaast muziekles, dans en zang). Bovendien worden vrouwen ondersteund door middel van het faciliteren van naaimachines en cursussen op het gebied van kleding. Stichting Global Care Foundation bekostigd deze activiteiten.

Project Baigan Bari
In Silguri (India) wonen kinderen die aan hun lot over worden gelaten. De ouders werken de gehele dag op de theeplantages. De stichting heeft vrijwilligers die drie maal per week de kinderen opvangen, onderwijzen en zondagsschool geven. De benodigde materialen worden gefaciliteerd door de stichting. Tijdens ons bezoek hebben leden van stichting Global Care voor de kinderen een warme maaltijd bereid.

Meer details treft u in ons reisverslag januari 2019. Het gelinkte document is opgemaakt in PDF.

Ondersteuning werken in Nepal, Bhutan en Bangladesh
Sinds juni 2019 helpt stichting Global Care in Nepal, Bhutan en Bangladesh. De stichting ondersteund pastors op het gebied van zondagsschool, weduwen-werk en jail ministry.

Dagelijkse gang van zaken
Wij onderhouden contact met de projectteams waar ter wereld. De contacten zijn minimaal wekelijks.

Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar is verschillende malen vergaderd. Vergadering worden ongeveer eens per zes weken gehouden.

Ontwikkelingen website
Onze nieuwe website staat voor het eerste kwartaal van januari 2020 gepland. Het doel is om een betere beleving van onze website aan te bieden met meer informatie en meer interactie. Hier wordt momenteel aan gewerkt.