ANBI

Naam project
Banderpatti straatproject India

Grondslag stichting
Stichting Global Care heeft een Christelijke basis maar maakt geen onderscheid ten aanzien van ras, geloof en religie.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 01099688

Fiscaal nummer: 815767936

Postadres en contactgegevens van de stichting
Bernhardlaan 50
9291 HP KOLLUM
Email: info@gcnl.org
Website: www.gcnl.org

Doelstelling
De doelstelling zoals deze beschreven staat in de statuten.
De stichting heeft ten doel: kinderen wereldwijd een goede toekomst bieden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hier bedoelen wij mee dat basisonderwijs aan ieder kind gegeven moet worden waar deze ook woont. Het is een individueel recht. Door onderwijs “verbeter je de situatie van kansarme kinderen (in de basis) en geef je deze een betere toekomst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Faciliteren van onderwijs
 • Werven van sponsoren
 • Presentaties op scholen en/of bedrijven
 • Organiseren van acties
 • Verkoop van streekgebonden producten (zoals Indiase kruiden en Indiase thee)

Ontstaan
Stichting Global Care Foundation is in april 2003 opgericht door Mevrouw Alie Peters-Tigchelaar. Dit na een ontmoeting met de Banderpatti gemeenschap en de initiator van het project de heer Dolphin Peters.
Met ons team en vrijwilligers zetten wij ons in om financiële middelen te verzamelen waarmee het schoolgeld en andere kosten voldaan worden. Het schoolgeld moet jaarlijks voldaan worden.

Bestuurders

 • De heer D Peters (Voorzitter, Initiator en contact persoon India)
 • Mevrouw A.R. Peters Tigchelaar (Penningmeester)
 • Mevrouw N de Jong Taekema (Secretaris)

Belasting en Financieel adviseur

 • De heer F. Zandbergen

Beloningsbeleid

 • Het bestuur ontvangt geen salaris en werkt op vrijwilligersbasis.

Publicaties

 • Website: www.gcnl.org, gcnl.org
 • Nieuwsbrief: twee maal per jaar verschijnt een nieuwsbrief. Deze wordt verzonden aan de sponsors.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Klikt u a.u.b. hier voor het actueel verslag van uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording
Het bestuur ziet er op toe dat de stichting een redelijk vermogen kent om continuïteit te waarborgen. Wij streven er naar dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan. De stichting is afhankelijk van giften waardoor schommelingen kunnen ontstaan in de inkomsten.


GCF Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015 GCNL

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2015 (muisklik voor groot)

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2014 (muisklik voor groot)

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2014 (muisklik voor groot)

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2013 (muisklik voor groot)

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2012

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2012 (muisklik voor groot)