Verslag uitgeoefende activiteiten

Via dit onderdeel van onze website brengen wij u graag op de hoogte van onze actuele uitgeoefende activiteiten. Deze pagina wordt minimaal eens per zes maanden bijgewerkt. De laatste inhoudelijke wijziging aan deze pagina was op 28-05-2021

Actuele activiteiten

Verzamelen financiële middelen
Om het werk van Stichting Global Care Foundation te bekostigen hebben wij door de jaren verschillende activiteiten ontplooid. Het afgelopen jaar hebben wij de volgende activiteiten voortgezet met als doel financiële middelen te verzamelen.

  1. Onderhoud en uitbreiding donateurenbestand.
  2. Werving door middel van het aanschrijven van bedrijven en kerken.
  3. Verkoop van thee en kruiden (via de website en op markten).
  4. Verzorgen van Indiase kookcursus.
  5. Aanbieden van gitaarles.

Daarnaast betalen wij de onkosten waar mogelijk uit persoonlijke middelen, zodat verzamelde middelen voor de stichting zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden.

Bezoek en coördinatie straatproject India
De afgelopen 17 jaar heeft de stichting 45 kinderen financiële ondersteuning kunnen bieden, zodat deze kinderen naar school konden gaan. In December 2019 hebben wij de kinderen en hun ouders in hun eigen leefomgeving bezocht. Wij zijn ontzettend trotst op deze kinderen; alhoewel we het hier niet meer over kinderen hebben. Sommige kinderen hebben intussen namelijk een baan en de leefsituatie van de gezinnen is hierdoor verbeterd. Dat zijn de vruchten van het werk.

Tijdens ons bezoek in India hebben we kennis gemaakt met de tien weduwvrouwen welke de stichting voorziet van rijst. We hebben dertig maaltijden uitgedeeld aan de gehandicapte, lamme, zieke en dakloze mensen op straat. Eten gekookt voor de mannen in het ouder & blindenhuis. De zondagschool bezocht en cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen.

Ondersteuning werken in Nepal,
Sinds juni 2019 werkt de stichting samen met de pastors in Nepal. In December 2019 hebben wij de Pastors en al de mensen ontmoet in hun eigen leefomstandigheden. De stichting ondersteund pastors op het gebied van kerk & zondagsschoolwerk , het verstrekken van rijst aan weduwen en het gevangeniswezen in de vorm van evangelisatie.

Coronatijd                                                                                        Sinds de Corona tijd hebben we veel mensen mogen voorzien van rijst. Ook zijn er nieuwe contacten ontstaan tussen nieuwe Pastors. Ook hier hebben we dat mogen geven wat nodig was, zoals voedsel, kleding & zeep.

Wij onderhouden contact met de projectteams waar ter wereld. De contacten zijn minimaal wekelijks.

Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar hebben we verschillende malen vergaderd. Vergadering worden ongeveer eens per zes weken gehouden. Rondom de corona tijd, houden we vooral contact via telefoon en beeldbellen.

Ontwikkelingen website
Onze nieuwe website hopen we rond de zomer van 2021 online te zetten. Het doel is om een betere beleving van onze website aan te bieden met meer informatie en meer interactie. Hier wordt momenteel aan gewerkt.