ANBI

Naam Stichting
Global Care Foundation

Grondslag stichting
Global Care Foundation heeft een Christelijke basis maar maakt geen onderscheid ten aanzien van ras, geloof en religie.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 01099688

Fiscaal nummer: 815767936

Postadres en contactgegevens van de stichting
Bernhardlaan 50
9291 HP KOLLUM
Email: info@gcnl.org
Website: www.gcnl.org

Doelstelling
De doelstelling zoals deze beschreven staat in de statuten.
De stichting heeft ten doel: Om hulp te bieden aan de allerarmste bevolking wereldwijd, hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Hier bedoelen wij mee dat we de mensen in nood zullen voorzien wat nodig is.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Werven van sponsoren
 • Presentaties op scholen en/of bedrijven
 • Organiseren van acties
 • Verkoop van streekgebonden producten (zoals Indiase kruiden, thee & home made producten) via website & marktverkoop.

Ontstaan
Stichting Global Care Foundation is in april 2003 opgericht door Mevrouw Alie Peters-Tigchelaar. Dit na een ontmoeting met de Bander-Patti gemeenschap India & de initiator van het project de heer Dolphin Peters.
Met ons team & vrijwilligers zetten wij ons in om financiële middelen te verzamelen welke we nodig hebben om ons doel te bereiken.

Bestuurders

 • De heer D Peters (Voorzitter & Initiator en contactpersoon India)
 • Mevrouw A.R. Peters Tigchelaar (Penningmeester)
 • Mevrouw N de Jong Taekema (Secretaris)
 • Mevrouw A Andringa Tigchelaar (Bestuurslid)

Belasting en Financieel adviseur

 • De heer F. Zandbergen

Beloningsbeleid

 • Het bestuur ontvangt geensalaris en werkt op vrijwilligersbasis.

Publicaties

 • Website: www.gcnl.org
 • Nieuwsbrief: tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Deze is terug te vinden op de website en word per brief of email verstuurd aan de sponsors.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Klikt u hier voor het actueel verslag van uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording
Het bestuur ziet erop toe dat de stichting een redelijk vermogen kent om continuïteit te waarborgen.  De stichting is afhankelijk van giften waardoor schommelingen kunnen ontstaan in de inkomsten.


GCF Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015 GCNL

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2015 (muisklik voor groot)

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2014 (muisklik voor groot)

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2014 (muisklik voor groot)

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2013 (muisklik voor groot)

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2012

Jaarrekening Stichting Global Care Foundation 2012 (muisklik voor groot)